Upphovsrätten

Upphovsrätten och Creative Commons

Upphovsrätten bygger på idén att den person som har skapat ett verk också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.
Om jag skapar någonting i Internet; bild, film, musik m.m. bestämmer jag hur det jag skapat får användas, om andra får sprida eller inte, om andra bearbeta eller inte…

Public Domain betyder  ”allmän egendom” och ”fri användning”. När ett verks skyddstid har gått ut (i Sverige 70 år efter upphovsmannens död) blir ett verk allmän egendom. Ett verk kan också bli det direkt om upphovsmannen så bestämmer.

Creative Commons 

Creative Commons är en ideell organisation som utvecklat Creative Commons copyright-licenser. Creative Commons licenser ser till att det står på verket hur man får använda det. Det finns fyra symboler och sex olika licenser:
BY ”Erkännande” (ange upphovsman)
SA ”Dela lika” (måste delas med samma licens)
NC ”Icke kommersiell” (får ej användas för att tjäna pengar)
ND ”Inga bearbetningar” (får ej ändras på något sätt)


De fyra olika villkoren kan kombineras i sex olika kombinationer/licenser:

Gör det här testet på nätet.

Hitta CCbilder på Google

Hitta CCbilder på Flickr

Andra sidor där du kan hitta  CC-bilder:
Wikipedia eller Wikimedia Commons (Du kan Ladda ner Wikimedia Commons-appen och bidra med bilder i anslutning till att du tar dem.)
CC Search
Foter
Pics4Learning

NÄTETIK

Jag tog en bild av min kompis… Nu då?

"Inför lucia och fotograferandet av alla julavslutningar har vi tagit fram en infografik med 

tips om vad du kan tänka på innan du publicerar din bild." av .se

 Länka bild

Jag hittade en bild, som jag vill använda på min blogg

 Länka bildRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...