Khan Academy på svenska

Khan Academy 

på svenska

En personlig utbildningsresurs för alla åldrar

Khan Academy erbjuder övningar, instruktionsfilmer och en personlig lärpanel som möjliggör för studerande att lära i sin egen takt, i och utanför klassrummet. Vi omfattar matematik, naturvetenskap, programmering, historia, konst, ekonomi och mycket mer. Våra matematiska uppgifter passar alla elever från förskolan till universitetet, med anpassande teknik som identifierar styrkor och inlärningsluckor. Vi samarbetar också med institutioner som NASA, The Museum of Modern Art och MIT för att erbjuda specialiserat innehåll.

Gratis verktyg för föräldrar och lärare

På Khan Academy arbetar vi hårt för att alla lärare ska ges bättre möjlighet att förstå vilken nivå deras barn eller studenter befinner sig på och hur man bäst kan hjälpa dem. Hos oss finns möjlighet att följa elevers utveckling och se om en student hamnat efter eller avklarat många uppgifter och ligger före. Våra sidor för lärare ger en överblick över hela klassens utveckling samt detaljerade elevprofiler.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...