Ord och uttryck i it-branschen

IT-ord


IT-ord är en sajt med ord och termer från it-branschen som tillhandahålls av Computer Sweden och IDG. IT-ord redigeras och uppdateras av Anders Lotsson, skribent på IDG och representant för IDG i Svenska Datatermgruppen. 

surfa


(to surf, surfing) – surfa på webben, surfa på internet – titta på webbsidor samt läsa och skriva e‑post, chatta med mera – ett övergripande ord för det man kan göra när man har tillgång till internet. – Ut­tryck­et to surf the internet användes först av den amerikanska bibliotekarien Jean Armour Polly i mars 1992 i artikeln ”Surfing the internet: an introduction” Förra kom­mu­ni­ka­tions­minis­tern Ines Uusmanns berömda uttalande om internet – ”bara en fluga” – syftade enligt henne själv på webbsurfande i bemärkelsen att planlöst gå från sida till sida på webben.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...