Skriv egna böcker på webben

WRITE-READER

"Skriv och Läs (eller WriteReader som den också kallas) utgår ifrån teorin att man kan skriva sig till läsning och bygger på flera års forskning. Ett uttalat syfte med appen är att på ett roligt och meningsfullt sätt stimulera barns skrivutveckling och därmed även läsutveckling. "

"Tangentbordet är inställt på gemener (små bokstäver) med automatisk versal (stor bokstav) i början av mening. Tycker man att det är svårt att känna igen de gemena bokstäverna kan man trycka på ögonknappen och få bokstäverna visade som versaler. En röst säger bokstävernas namn, men man kan via tangentbordet växla så att man istället får höra hur de låter. Denna funktion är riktigt bra för nybörjaren som ska lära sig att förstå sambandet mellan bokstav, ljud och skrift. Man kan dessutom få vuxenskrivningen uppläst med hjälp av inbyggd talsyntes."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...