Vilka appar ska vi använda?

Jag vill att eleverna ska..

Här är appen


skriva
Pages


Anteckningar


kunna använda en webbsida med Flash

Puffin (webbläsare)
se världen i 3Dskapa en presentation
Keynote


skriva egna böcker
skriva böcker/dikter till färdiga bilder
skanna dokument och få den uppläst


spela in ljud/röst
Röstmemon

       iTalk Recorder
       
       Voice Record Pro


redigera film
Imovie

göra en film av stillbilder och rörliga bilderse video-lektioner

skapa Whiteboards lektioner med röst


rita, målahitta bra bilderredigera en bildgöra collage, affischer m.m
skapa en tecknad serie


skapa emoji

animeraskapa en tankekarta

läsa böcker
Bibblix (Stockholm, Malmö)

Webbsidor:

läsa en tidning
Webbsidor:


programmera
                 SkratchJr

använda interaktiv geometri
m.m


använda ”tal till text”-verktygen*
(I iOS finns grundfunktion diktera tal till 
text. Klicka på mikrofontangenten på 
tangentbordet, tal tolkas till text.  
Det finns även möjligheter att få text uppläst. 
Välj - Inställningar-Allmänt-Hjälpmedel-Tal)


skapa egna kartor på webben, se på appen
Google maps
                                                                   
skapa ordlistor/ träna  ord


frågesport

skapa musik


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...