Ser du vad bilden föreställer?

VAD VISAR BILDEN?

"Bilderna som möter oss på nätet kan många gånger vara starka. Men vad visar de egentligen? Ibland tittar vi lite för snabbt, och ibland har någon lagt ut dem med falsk information. Att kritiskt ifrågasätta bilders innehåll är viktigt för att vi inte ska riskera att misstolka vår omvärld. Och innan man delar bilder är det bra att kolla vad de verkligen visar. Här kan du utmana dig själv att tolka innehållet i en bild – här finns nio olika tester med tio bilder i varje. Varje bild har tre rubriker – men endast en är riktig. Ser du vad bilden föreställer – kör i gång och testa!"
Projektet riktar sig främst till elever i åk 4–9. För dig som är lärare finns ett utförligt material under Lärarhandledning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...