Interaktiva smartboard-lektioner

TeacherLED 

TeacherLED är en webbplats som gör användningen av Interactive Smartboard enklare och mer produktiv.t Denna webbplats innehåller resurser för att använda med Smartboarden i matematik, engelska och geometri.
SMART-SMART Board ger flera lektionsplaneringar och aktiviteter för lärare att använda i klassrummet. SMART-lektioner finns tillgängliga för olika åldrar och ämnen. 

Modern Chalkboard

är en underbar ny gratis webbplats för att hitta SMARTBoard-resurser

Topmarks är en bra resurs för att hitta Smartboard-lektionsplaneringar och aktiviteter på engelska.


Xpeditions - från National Geographic har en interaktiv karta. På denna karta kan man utforskar varje region i världen.

Periodic table

Periodic table- En interaktiva periodiska tabell

GYNZY


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...