Bad News: ett spel om källkritik

Bad News

Från Fejkade nyheter till kaos! Hur lågt kan du gå? Försök få så många följare som du kan!

I det här spelet tar du rollen som en spridare av fejknyheter. Glöm allt vad etik heter och gör din persona till en samvetslös tyrann över det fria ordet.
Men håll koll på dina ’följare’ och på din ’trovärdighet’. Din uppgift är att få så många följare som du kan medan du bygger upp en falsk trovärdighet åt din nyhetssida. Men akta dig: du förlorar spelet om du sprider uppenbara lögner eller sviker dina följare!
Ladda ner informationsbladet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...