Nätsidor för mångfald

Ezra Jack Keats 

" Vi behöver fler perspektiv, fler berättelser för det är fortfarande många barn och ungdomar som inte finns i litteraturen, som inte representeras; drastiskt sagt är det ett osynligt görande av det levda liv och individers erfarenheter." skriver Bazar Masarin representation 2018  En artikel:

Läs mer här : Bazar Masarin


Diversebooks: Imagine a world in which all children can see themselves in the pages of a book.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...