Appar som stöd

APPSTÖD 

"I Appstöd kan du söka efter, hitta och själv tipsa andra om appar som ger bra stöd vid kognitiva och kommunikativa svårigheter.


Kognitiva svårigheter är bland annat svårigheter att minnas, orientera sig, uppfatta att tiden går, fokusera, planera, organisera och utföra vardagliga aktiviteter.
Kommunikativa svårigheter är bland annat svårigheter att tala och förstå språk."
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...