Ny webbtjänst ska lära barn och unga att skapa film

Filmriket

Nyligen lanserades den nya nationella webbplattformen Filmriket, som ska lära barn, unga och pedagoger att skapa och kritiskt granska film.


"Syftet med projektet är att stärka barn och ungas kunskap om film som kommunikationsmedel, säger projektledaren Lianna Hallsénius.
– Det är viktigt att lära sig filmkunnighet, för att kunna granska och tolka film och rörlig bild, säger hon.
– Vi ser att det ökar bland barn och unga att kommunicera via film. Det är också där de hämtar information, de tar del av mycket nyheter via film och rörlig bild, och därför är det extra viktigt att lära sig hantverket och förstå att det är ett väldigt kraftfullt medium som gör att man kan påverka sina mottagare, fortsätter hon.
Filmriket består dels av en Filmskola med tips och råd till unga filmskapare. Men framförallt består plattformen av lektionsunderlag och övningar i bland annat källkritik som har tagits fram för pedagogisk personal som vill skapa film tillsammans med sina elever, på det sätt som passar deras undervisning bäst.
– Man kanske vill göra en film under en hel termin, eller bara under några lektioner. Det är helt upp till pedagogerna själva, säger Lianna Hallsénius." Läs mer här.
Lianna Hallsénius är projektledare för Filmriket, en webbplattform som ska lära barn göra film. Foto: Press, Jessica Gow/TT

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...