Ett gratis verktyg för att utveckla läsförmågan

LegiLexi

ett verktyg för att utveckla läsförmågan

"LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligtunder lågstadiet i svenska skolan. För att nå målet stöttar LegiLexi lågstadielärare med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen. Tester, material och verktyg utvecklas av forskare och lärare för lärare och elever."
  • Tester
Kartlägg elevernas läsfärdigheter kontinuerligt och anpassa undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen under lågstadiet.
  • Övningsbank
Här hittar du massor av inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.
  • Inspirationsbibliotek
Fyllt av artiklar om läsningens alla delar och hur man bäst undervisar. Allt är baserat på forskning och skrivet av experter inom varje område.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...