Källkritik i praktik

Mobile Stories

Mobile Stories släpper ett öppet material om källkritik som riktar sig till skolor och bibliotek.
"Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga i skolan att större plats i det demokratiska samtalet. Eleverna lotsas genom den publicistiska processen och praktiserar samtidigt källkritik. Ämneskunskaperna fördjupas och perspektiven vidgas. Skolarbetet blir på riktigt."

"Ladda ner vår lärarhandledning KÄLLKRITIK I PRAKTIK här!"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...