Hitta läromedel - som passar i specialpedagogiska sammanhang

SPSM
"Hitta läromedel är en söktjänst framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här samlar vi läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. Tjänsten riktar sig i första hand till pedagoger och därför har ingen barnkonsekvensanalys genomförts."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...