En webbplats för elever och lärare som arbetar med Flipped Classroom

Flipped

Flipped är en webbplats för elever och lärare som arbetar med Flipped Classroom som undervisningsmetod.

"Men det är egentligen en plattform för alla lärare som vill eller behöver använda film i sin undervisning. Till exempel för att göra anpassningar för elever. Flipped är tänkt att fungera som en hubb mellan vanliga webbtjänster som YouTube, Google, Wikipedia och Office 365. Att använda flipped är helt gratis för både elever och lärare.
Som lärare kan du skapa spellistor på YouTube med egna och/eller andras filmer. Du kan även använda spellistor skapade av andra. Spellistorna visar du snabbt och enkelt i ditt eget utrymme på flipped. Till varje film kan du komplettera med egen information, ladda upp filer, visa wikipediaartiklar, lägga in diskussionsforum, och ladda tester från Google Forms eller Office 365. Du kan kategorisera och tagga filmer så att besökare på flipped kan hitta dem baserat på kurs eller tagg.
Registrera dig här: http://www.flipped.se"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...