Ett Chrome- tillägg: AutoMastery

AutoMastery

Ett Chrome- tillägg 

"Skicka eleverna vidare till olika externt material beroende på hur många rätt de får i din Quiz."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...