En inspirerande tävling i datalogiskt tänkande

Bebras/Databävern 

"Bebras/Databävern (bebras.se) är en populär och inspirerande tävling i datalogiskt tänkande för barn och unga i åk 2-9 samt gymnasiet. Den årliga tävlingen pågår andra veckan i november runt om i världen. Syftet är att öka elevernas intresse för datavetenskap och IT på ett roligt och lärorikt sätt. Varje uppgift har en detaljerad beskrivning av de bakomliggande datavetenskapliga idéerna vilket kan användas för fortsatt diskussion i klassrummet. Tävlingen är gratis och görs lokalt på de deltagande skolorna. Bebras ordnades för första gången i Sverige år 2012. Internationellt har den pågått i 10 år och i fjol deltog nästan 800.000 elever varav knappt 2000 i Sverige."


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...