En enkel dokument-skapare utan registrering

WriteURL

 En enkel dokument-skapare utan registrering 
Eleverna kan skapa dokument på sin telefon, dela det med andra, redigera varandras arbete och de behöver inte registrera sig.


collaborative real-time online text editor.

No registration. No password. Just click new document.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...