Digitala veckan

Digitala veckan

"Ta chansen att fördjupa dig i digital kompetens under den 16-20 oktober. Vi bjuder på spännande samtal och tips på nyttiga resurser.
Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Under den här temaveckan kommer vi att berätta om varför och vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är. Det handlar om att
  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik" skriver Skolverket.
Du kommer att få ta del av nytt material varje dag under veckan!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...