Digitala Prov

Exam.net


"Exam.net är ett hjälpmedel för lärare som vill genomföra digitala prov. Läraren kan snabbt skapa prov - eller använda ett färdigt - som klassen enkelt och säkert kan genomföra. Eleverna behöver inte registrera något konto och resultaten kan laddas hem, skrivas ut eller exporteras till Google Drive."
Exam.net är gratis att använda under läsåret 2017/2018.
"Därefter är vår ambition vid prissättning att ingen lärare som vill använda Exam.net ska behöva avstå för att skolan inte har råd."Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...