Ett verktyg för kreativitet

Wizie

Wixie är ett IKT-verktyg för kreativitet som låter eleverna berätta vad de kan genom sitt skrivande, sin röst och sin konst. Eleverna skapar och sparar sitt arbete på nätet. Studentkonton är anslutna till lärarkonton. Wixie fungerar på Windows, Macintosh och Chromebooks, iPad och Android tabletter.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...