Ett nytt verktyg för att skapa interaktiva lektioner/spel

Ormiboard

Ormiboard är ett interaktivt-whiteboard som är webbaserat och fungerar på alla enheter. Du kan skapa interaktiva lektioner, aktiviteter och interaktiva spel och dela med dig till dina elever.
Eleverna behöver inte ett konto för att använda någon av funktionerna. Du som lärare kan registrera dig via e-post eller använd ditt Google-konto. Du kan även importera dina smartboard-lektioner och använda Google Drive, Dropbox m.m. Du kan skapa 10 lektioner och/eller spel gratis.
Testa dina kunskaper: Var finns de här monumenten?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...