Engagera publiken med omröstningar

Sli.do

Sli.do är ett webbaserat verktyg för realtids publik-interaktion. Engagera publiken med  frågor och omröstningar via Slido.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...