Tema Djur och Växter

Svenska djur och växter


"Svenska djur och växter är en kortlek med de vanligaste djur- och växtarterna i svensk natur. På kortens baksida finns artnamnet på svenska, engelska och latin. En rubrik som anger artens grupptillhörighet (t.ex. insekter) ger möjlighet att sortera korten. En tillhörande lärarhandledning finns.
Kortleken finns i tre varianter; SMALL, MEDIUM och LARGE. Vilken storlek som passar en viss elevgrupp är upp till läraren att bestämma. För en tillräcklig mängd växter och djur för att kunna sortera i grupper, behövs minst MEDIUM eller LARGE. Några riktlinjer:
  • SMALL: 36 djur och växter. Passar förskoleklass till årskurs 3, samt förberedelseklasser.
  • MEDIUM: 85 djur och växter. Passar förskoleklass till årskurs 9, samt förberedelseklasser.
  • LARGE: 157 djur och växter. Passar årskurs 4 till 9." källa: Sigtuna.
  • Djur av Naturhistoriska Riksmuseet

  • "Här hittar du fakta om olika djur, från tagghudingar till tumlare. Du kan läsa om bland annat dinosaurier, getingar och mördarsniglar, skriva ut en ritning på en fladdermusholk eller lyssna på vårfåglarnas sång."
  • Den virtuella floran

  • Kolmårdens Djursidor

  • Skansens Djursidor

Djurläten
Svampar Bra fakta och fina bilder 
Rovdjursskolan De 5 stora i Sverige
Våra fiskar  Bilder och fakta
P2-fågeln Fågelsång från nästan hundra svenska fåglar
Småkryp Mycket bra hemsida med fakta och bilder
Nordens flora  Fakta om växter i Norden
Flora på nätet Fakta om Sveriges växter
Ett myller av liv Om biologisk mångfald
Naturfilmer Filmer från National Geographic (eng)
Biopix Massor av fina bilder på djur och växter
BBC Earth YouTube channel 
Livscykeln 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...