QR-kod-skanner på webben

Web QR

Här kan du skanna QR-koder med hjälp av din dator utan att installera en särskild app.
Här kan du skapa QR-koder också.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...