Använd WriteReader-appen på webben

WriteReader

Skriv egna böcker och/eller läs andras på webben.
Skriv och Läs är ett inlärningsverktyg där barn från 3-årsåldern kan göra eller vara med till att göra sina egna böcker och samtidigt lära sig läsa och skriva. 
Barnets böcker kan skrivas ut, mejlas eller publiceras på webben. Läraren kan skapa egna klasser.
"Barnet skriver en mening på sin nuvarande skrift-språknivå och en vuxen ”översätter” det barnet har skrivit till konventionell stavning. När barnet ser och jämför med det den vuxna har skrivit, uppfångar barnet kontinuerligt ord och skriftspråkliga detaljer, som han eller hon kan använda framöver."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...