Ett nytt sätt att skapa berättelser/ presentationer

Storyform

Här kan du välja olika format och skapa fantastiska presentationer med bild, text och video.
How to create a great article / Storyform from Storyform on Vimeo.

QR-kod-skanner på webben

Web QR

Här kan du skanna QR-koder med hjälp av din dator utan att installera en särskild app.
Här kan du skapa QR-koder också.


Använd WriteReader-appen på webben

WriteReader

Skriv egna böcker och/eller läs andras på webben.
Skriv och Läs är ett inlärningsverktyg där barn från 3-årsåldern kan göra eller vara med till att göra sina egna böcker och samtidigt lära sig läsa och skriva. 
Barnets böcker kan skrivas ut, mejlas eller publiceras på webben. Läraren kan skapa egna klasser.
"Barnet skriver en mening på sin nuvarande skrift-språknivå och en vuxen ”översätter” det barnet har skrivit till konventionell stavning. När barnet ser och jämför med det den vuxna har skrivit, uppfångar barnet kontinuerligt ord och skriftspråkliga detaljer, som han eller hon kan använda framöver."

Roliga Halloween-tips

ABCYA

PBSKIDS

HALLOWEEN MOUNTAIN


LEARN ENGLISH KIDS

SOFTSCHOOL

SUDOKU HALLOWEEN

MATHPLAYGROUND

HALLOWEEN MATH

PRIMARYGAMES

ANDRA SPEL
Memory
Flera andra spel
Hjälp Garfield
FILM: SÅNG, DANS (på engelska)
En skelett-dans 
FILM  (på svenska)
Pappa är sjuk, sa lilla spöket Laban
FILM (på engelska)

Skapa egna filmer för att förklara svåra frågor

My simple show


Ett enkelt online-verktyg som gör det möjligt för vem som helst att skapa professionella videos
Du kan använda deras färdiga mallar eller skapa din video som du vill. 
Om du väljer att importera en PowerPoint, blir processen ännu snabbare.
Dina färdiga filmer kommer att lagras i ditt eget bibliotek  på mysimpleshow, så att du kan komma åt dem när du behöver. Det finns flera alternativ för att dela din video med eleverna: Du kan ladda ner MP4-fil, som sedan kan placeras på din blogg, en blended-learning plattform som EdPuzzle, eller på ett molnbaserat-system som Google Drive. Eller så kan du ladda upp den direkt till : YouTube, Vimeo, eller Wistia.

Emoji-kul

Linkmoji

Omvandla en länk till emojis

Tema Djur och Växter

Svenska djur och växter


"Svenska djur och växter är en kortlek med de vanligaste djur- och växtarterna i svensk natur. På kortens baksida finns artnamnet på svenska, engelska och latin. En rubrik som anger artens grupptillhörighet (t.ex. insekter) ger möjlighet att sortera korten. En tillhörande lärarhandledning finns.
Kortleken finns i tre varianter; SMALL, MEDIUM och LARGE. Vilken storlek som passar en viss elevgrupp är upp till läraren att bestämma. För en tillräcklig mängd växter och djur för att kunna sortera i grupper, behövs minst MEDIUM eller LARGE. Några riktlinjer:
  • SMALL: 36 djur och växter. Passar förskoleklass till årskurs 3, samt förberedelseklasser.
  • MEDIUM: 85 djur och växter. Passar förskoleklass till årskurs 9, samt förberedelseklasser.
  • LARGE: 157 djur och växter. Passar årskurs 4 till 9." källa: Sigtuna.
  • Djur av Naturhistoriska Riksmuseet

  • "Här hittar du fakta om olika djur, från tagghudingar till tumlare. Du kan läsa om bland annat dinosaurier, getingar och mördarsniglar, skriva ut en ritning på en fladdermusholk eller lyssna på vårfåglarnas sång."
  • Den virtuella floran

  • Kolmårdens Djursidor

  • Skansens Djursidor

Djurläten
Svampar Bra fakta och fina bilder 
Rovdjursskolan De 5 stora i Sverige
Våra fiskar  Bilder och fakta
P2-fågeln Fågelsång från nästan hundra svenska fåglar
Småkryp Mycket bra hemsida med fakta och bilder
Nordens flora  Fakta om växter i Norden
Flora på nätet Fakta om Sveriges växter
Ett myller av liv Om biologisk mångfald
Naturfilmer Filmer från National Geographic (eng)
Biopix Massor av fina bilder på djur och växter
BBC Earth YouTube channel 
Livscykeln 

Nyheter för ungdomar

MOBILE STORIES 

journalistik för och med unga
"Välkomna till ett nytt sätt att lyfta nyheter och viktiga samhällsfrågor tillsammans med dina elever i högstadiet och gymnasiet.
Vi utvecklar under våren 2016 ett verktyg för att eleverna själva ska kunna skapa och publicera egen journalistik på något som vi liknar vid en rikstäckande digital skoltidning."
Läs mer här.

The RenPy: Visual Novel

 The RenPy Visual Novel

Skapa interaktiva berättelser/spel
Läs mer här.
OurPersonal Space (a sci-fi relationship simulation visual novel)
Andra spel som är gjorda av The RenPy Visual NovelHär.
Läs mer här.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...