Let’s Talk: Lära dig det svenska språket

Let’s Talk

Let’s Talk är en gratis app från Läkerol som sammanför dig som pratar flytande svenska med dig som vill öva lite mer på det. 

Genom appen kan nyanlända börja lära sig det svenska språket på ett tidigt stadium – redan innan de får plats på SFI.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...