Fantastiska berättelser/sagor/bilderböcker på engelska

Storyberries

 Här kan du hitta många berättelser/sagor/bilderböcker.
Ni kan även hitta förslag på frågor efter läsning.


FluidMath: Ett verktyg för att tolka handskrivna matematiska uttryck

FluidMath 

"FluidMath är ett verktyg för att tolka handskrivna matematiska uttryck, och bland annat göra beräkningar och grafer från dem." (källa)
"Ett av mina favoritprogram, FluidMath där pennan på Surface riktigt kommer till användning. Teckna matematiska uttryck och funktioner, undersök dessa och t.o.m. animera! Detta program finns i Windows Store, på webben och i Office Mix (med något bergränsade funktioner.)" skriver Jerker Porat.
Appen finns här. 20 kr.

Let’s Talk: Lära dig det svenska språket

Let’s Talk

Let’s Talk är en gratis app från Läkerol som sammanför dig som pratar flytande svenska med dig som vill öva lite mer på det. 

Genom appen kan nyanlända börja lära sig det svenska språket på ett tidigt stadium – redan innan de får plats på SFI.

Nya appar och digitala resurser inom migration och integration

Setel.in

En plattform som samlar det stora och växande utbudet av nya appar och digitala resurser inom migration och integration på ett och samma ställe. Nu finns Matteboken.se på arabiska!

Matteboken.se

Arabisktalande elever har möjlighet att på nätet läsa matematik på modersmålet enligt svensk kursplan. Ideella föreningen Mattecentrum har låtit utveckla en arabisk utgåva av sin gratistjänst.
Till att börja med täcker materialet på den arabiska utgåvan skolår 3-9 men successivt kommer sajten att fyllas med gymnasiekurser också.


22 bästa webbsidorna och apparna för det nya läsåret

Namn
Användnings-
område
Gratis
”Education” konto
Kunna dela
Login
Web
iOS
Android
Skapa filmer av stilbilder
x
Ja, inte gratis
x
email, Facebook
x
x        
x
Interaktiva-
lektioner
x
Ja, inte gratis
x
Google, Facebook, email
x
Presentations-
design-verktyg
x
Ja, begränsad
x
email
x
x

Grafik design
x
Nej
x
Google, Facebook, email
x
x
Dipity (funkar ej) Här finns det andra förslag)
Tidslinje
x (3)
Nej
x
email
x


Interaktiv video
x
x
Google, Edmodo
x
x
Antecknings/
bildsamlare
x
Ja, gratis
x
email, användarnamn
x
x
x
Skapa bilder/bildspel
med ljud
x
Nej
x
email,
 Facebook, användarnamn
x
x
Presentations-
verktyg
x
Nej
x
Facebook, Twitter,
email
x
x
Gör egna
berättelser
x
Ja, gratis
limiterad
email
x
x
Digital anslagstavla
x
Nej
x
email, Google
x
Tankekartor
x
5st
Nej
x
email
x
x

Bilder, kollage
x
Nej
x

x


Animerade
filmer
x
Ja, inte gratis
x
email, Google,  Facebook, LinkedIn
x
Presentations-
verktyg
x
Ja, gratis
x
email, Facebook
x
x
bildredigering
x
Nej
x
email,  Facebook
x
x
flashcards
x
Ja, inte gratis
x
email, Google, Facebook
x
x
x
Skriv egna böcker
x
Ja, gratis
x
Google, email, användarnamn
x
Online-bildredigerare
x
Nej
x
inget
x
x
Ordmoln
x
Nej
x
inget
x
Interaktiva bilder

x
Ja, inte gratis
x
Google, Facebook, email
x
 Virtuell reality xNej


xx

Ett annat inlägg:

Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...