Läs hundratals böcker, få tusentals tips!

Biblix

en app från biblioteket
Nu kan du som bor i Stockholm, Malmö eller Katrineholm och är 6 till 12 år läsa böcker direkt i din surfplatta eller mobiltelefon.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...