Norden i Skolan

Norden i Skolan

Norden i Skolan är en gratis läroportal som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att jobba med nordisk språk och kultur, samt klimat och natur.
Nu får alla lärare i Sverige och de övriga nordiska länderna gratis tillgång till filmer från hela Norden.
Det sker när läroportalen Norden i Skolan i dag lanserar ett helt nytt filmutbud med 39 kort- och dokumentärfilmer.
Till varje film finns det arbetsuppgifter som har med bestämda undervisningsteman att göra och som hänvänder sig till olika åldrar, med både texter, dikter och musik.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...