Ett mobilverktyg för vetenskapliga experiment

"Science Journal är ett mobilverktyg för vetenskapliga experiment. Du kan använda telefonens egna sensorer eller ansluta externa sensorer för att utföra experiment på din omvärld. Organisera idéerna i olika projekt, formulera hypoteser, skriv anteckningar och samla in data i flera testomgångar. Sedan kan du kommentera och granska resultaten. Det är som en experimentjournal du alltid har med dig."
Få inspiration här: https://makingscience.withgoogle.com/science-journal/activities
Läs mer om Making & Science: https://makingscience.withgoogle.com
Om du behöver hjälp: 

https://productforums.google.com/forum/#!forum/sciencejournal

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...