Emoji-målning

Emoji-målning

Här kan ni göra teckningar med emojis och spara dem på datorn.
Det finns en app också.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...