Digitala elevövningar för årskurs 0-1

Lilla språkmästaren

"Lilla Språkmästaren - digitala elevövningar
  • Gå in i leksaksaffären och öva på bokstavsljud.
  • Åk hiss i höghuset och träna på stora och små bokstäver.
  • Bygg några meningar och passa på att samla laget på fotbollsplanen.
  • Den som vågar sig in i spöktunneln på tivolit får träna på olika ord.
  • I lekparken finns både gungbräda och klättervägg, men här finns också massor av verb, räkneord och färger.
  • Stavning tränar man förstås i skolan och samtidigt hjälper man vaktmästaren att spika upp bilder.
Lilla Språkmästaren digital fungerar både på surfplatta och på dator. Övningarna är kopplade till boken Lilla Språkmästaren men fungerar även helt fristående."


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...