Bästa digitala mattesidorna

Matematik.fi

Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen. 

Resurscenter för matematik

webbmatte.se

Mattestöd för alla
Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasiet.
"Med webbmatte.se kan du som är flerspråkig använda dig av såväl svenska språket som ditt eget modersmål. För dig som har svenska som modersmål ger materialet dig möjlighet att studera matte på egen hand. 
Tjänsten webbmatte.se är ett stödmaterial för skolämnet matematik som är framtagen av Stockholms stad. Materialet består av texter, filmer och övningar och används av elever, lärare, vårdnadshavare med flera."

IXL

Här kan eleverna träna matte och engelska på egen hand. Om man svarar fel får man se hur man löser uppgiften.
 Länka bild Länka bild
Andra sidor 
NompPå Nomp kan du öva på matematik. Här hittar ni  en  innehållsförteckning
Mattemästaren: Online övningar
TrulsCronberg: Matteövningar 
Årstaskolans webbsajt: Bra mattelektioner
Andragradsekvationer : Lösa andragrads ekvationer online
Pluggakuten "Pluggakuten är först och främst ett forum där du kan få hjälp med det mesta som rör skolarbetet. Du kan t.ex. få mattehjälp,fysikhjälpspråkhjälp eller hjälp med någonting helt annat."
Symbolab: (Your private math tutor, solves any math problem with steps! )
Math Practice (self-graded questions to do online, and printable worksheets and answer sheets)
Free Math Help ("Everything on this site is completely free, to help you or your kids succeed")
Interactive Whiteboard Resources
Johnie`s mathpage Onlinespel
Eduplace: Interaktiv matematik 
iTolls: Interaktiva övningar
Dreambox: matte i åk0-åk8
Andra förslag
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...