Vad är det som är trendigt i utbildningsteknologin 2016?

Kodning och robotik

Skolverket har nyligen redovisat ett nationellt skolutvecklingsprogram. Där står det: ”Insatsen syftar dels till att förankra förändringar i styrdokumenten och dels till att öka kompetens hos lärare vad gäller att undervisa om programmering och utveckla elevernas digitala kompetens.” Detta innebär att programmering kommer in i läroplanen. Att programmera robotar gör kodningen roligare för elever.
Läs mer:

Maker-rörelsen 

Du behöver inte ha en stor budget och någon dyr utrustning för att skapa ett makerspace i klassrummet eller skolan. Det handlar om att främja kreativitet och innovation.
Att blanda ihop matematik och naturvetenskapliga ämnen med musik, bildkonst och scenkonst är mycket populärt just nu.
Läs mer:

VR och AR 

Virtuell Reality och Augmented Reality är mycket inne. 

Läs mer:

Trender som håller

Nya kompetensutvecklingsmodeller 

Knytkonferens, edcamps, Twitter-chattar och Facebookgrupper.
Källa: Skolverket


Läs mer:

Flexibla lärmiljöer

Klassrummets väggar rivs ner och inlärningen sker fritt utanför tid och rum.
Läs mer:

Digital kompetens 

Det är mycket viktigt att hjälpa eleverna navigera i den digitala världen.
Skolverket har en skrift om nyckelkompetenserna. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...