Hur mycket varmare blev din stad 2015?

How Much Warmer Was Your City in 2015?

Här kan du se hur mycket varmare en stad blev under 2015.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...