Google-klassrummet

Google Classroom utifrån tre perspektiv

"10 anledningar att börja använda Google Classroom i ditt klassrum nu"
 1. Systemet är designat för användning i skolan. Det innebär att man utgått från att göra det enkelt för lärare/elever. Tydliga översikter över inlämningar för såväl lärare som elev är ett sådant exempel.
 2. Classroom är helt integrerat med Google drive. Det betyder att du inte själv behöver lägga ner tid på att skapa ett mappsystem –  det gör Classroom åt dig. Vilket även gör att du fortfarande kan behålla de
  fördelar som finns med mappar.
 3. Classroom är utformat för att hjälpa lärare att skapa och samla in skrivuppgifter papperslöst. Du kan enkelt dela en uppgift till alla elever i klassen då Classroom automatiskt kan gör en kopia av ett
  Google-dokument för varje elev.
 4. Du kan lägga till material som du vill ska finnas tillgängligt till en uppgift; exempelvis länkar till tidningsartiklar, youtube-klipp eller dokument. Snyggt och rent finns de kopplade till arbetsuppgiften.
 5. Eleverna kan lätt få överblick över alla sina uppgifter och när de ska lämnas in.
 6. Du får en överblick över hur många och vilka som har lämnat in. Du kan dessutom se när de lämnat in.
 7. Precis som i Google så ger Classroom dig direkt möjlighet att ge feedback löpande på ett arbete. Men i Classroom får eleverna tillgång till ett
  forum där de kan ställa frågor och få hjälp av varandra, eller dig som lärare.
  Som lärare kan du se alla elevernas privata frågor i en samlad vy.
 8. Du kan skriva meddelanden till klassen som inte har med någon uppgift
  att göra.
 9. Du kan skapa en fråga för att kontrollera att eleverna har förstått eller
  för att hålla en klassdiskussion. Du bestämmer om eleverna ska se varandras svar och om de ska kunna ge respons till varandra.
 10. Filer som eleverna skapar i Classroom får automatiskt relevanta namn
  och delas till rätt personer.
  skriver Magnus Bjurström & Arvid Nilsson.
Använda Google klassrummet på iPads eller Android?
 • Först ska du  hämta appen på iTunes eller Google Play .
 • Här kan du se hur man använder Google Classroom på iPads:
 • Klicka här  för att veta hur du sparar från iPad till Google Classroom. 
Andra tips
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...