Bästa IKT-verktygen

Namn
Användnings-
område
Gratis
”Education” konto
Kunna dela
Login
Web
iOS
Android
Skapa filmer av stilbilder
x
Ja, inte gratis
x
email, Facebook
x
x        
x
Interaktiva-
lektioner
x
Ja, inte gratis
x
Google, Facebook, email
x
Presentations-
design-verktyg
x
Ja, begränsad
x
email
x
x

Grafik design
x
Nej
x
Google, Facebook, email
x
x
Tidslinje
Nej
x
emailInteraktiv video
x
x
Google, Edmodo
x
x
Antecknings/
bildsamlare
x
Ja, gratis
x
email, användarnamn
x
x
x
Skapa bilder/bildspel
med ljud
x
Nej
x
email,
 Facebook, användarnamn
x
x
Presentations-
verktyg
x
Nej
x
Facebook, Twitter,
email
x
x
Gör egna
berättelser
x
Ja, gratis
limiterad
email
x
x
Digital anslagstavla
x
Nej
x
email, Google
x
Tankekartor
x
5st
Nej
x
email
x
x

Bilder, kollage
x
Nej
x

x


Animerade
filmer
x
Ja, inte gratis
x
email, Google,  Facebook, LinkedIn
x
Presentations-
verktyg
x
Ja, gratis
x
email, Facebook
x
x
bildredigering
x
Nej
x
email,  Facebook
x
x
flashcards
x
Ja, inte gratis
x
email, Google, Facebook
x
x
x
Skriv egna böcker
x
Ja, gratis
x
Google, email, användarnamn
x
Online-bildredigerare
x
Nej
x
inget
x
x
Ordmoln
x
Nej
x
inget
x
Interaktiva bilder
x
Ja, inte gratis
x
Google, Facebook, email
x
Interaktiva-
videolektioner
x
Ja, inte gratis
x
Google, Facebook, Edmodo
x
x

Ett annat inlägg:

Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...