Pi-dagen

"Den 14/3 firas Pi-dagen världen över - inte minst i skolorna. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π)." skriver Vetenskapenshus.

TIPS

"Runt om i världen firas varje år Pi-dagen den 14 mars (3.14) för att uppmärksamma matematik i allmänhet och talet Pi i synnerhet.
Syftet med dagen är att elever i högstadiet och gymnasiet ska få chans att upptäcka spännande, intressant, rekreativ och annorlunda matematik. Detta gör vi genom att bjuda på populärvetenskapliga föredrag, skolprogram i matematik, prova-på-aktiviteter, tävlingsmoment och information om matematikutbildningar i Stockholm. Pi-dagen är ett samarbete mellan Vetenskapens Hus, SMC, KTH, Stockholms universitet och Mattecoach."
Anmäl din klass nu!

Mer om Pi

"Det naturligt för matematiker att uppmärksamma just π. Det är på många sätt ett viktigt tal, mest känt för att bestämma förhållandet mellan en cirkels radie och omkrets. Och just detta samband är skälet till att π ständigt återkommer när man vill uttrycka komplexa tal och samband mellan dessa. Utan π ingen trigonometri." skriver Vetenskapenshus.

Fira Pi-dagen med Liber! ( OBS!PDF)På Mattemusik finns låten Decimaler på pi, och även andra matematiksånger.


Skicka Pi-kort

Pi-dagen Exempel på aktiviteter (OBS! Word) 


Exempel på matematikuppgifter:

 Från Tidigare år ---

Cirkelns omkrets är diametern gånger pi                     
O= π×d formeln skrivs också O=2 πr   då står r för radien
Övningar man kan göra för att synliggöra sambandet omkrets och pi
·         Låt eleverna mäta diametern på olika cirklar (runda föremål) med snören. Prova sedan hur många gånger av snöret som behövs för att räcka runt objektet. Mäter man t ex ett bord med diametern 1 meter så är omkretsen 3,14 meter.
·         Ett praktiskt försök – parvis.
Cirkelns area är pi gånger (radien · radien)
Övningar man kan göra för att synliggöra arean
·         Rita en cirkel på ett papper dela upp den i många små tårtbitar. Klipp ut dem och lägg dessa på en rad så att formen blir kvadratisk. Det blir drygt tre bitar med radien gånger radien.
·         Rektangelformen kan också ses som halva omkretsen gånger radien.
Olika cirkelmönster
·         Använd en passare och låt eleverna prova sig fram med att rita cirklar och hur många gånger radien går att markera på omkretsen.
·         Fortsätt med att rita cirklar där mittpunkten på en ny cirkel är där två cirklar möts.
·         Rita ett antal lika stor cirklar dela dem i fyra lika stora delar och lägg nya mönster med delarna.
Globens omkrets: En film av UR.
Engelska sidor
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...