Nyheter för ungdomar

Mobile Stories 

journalistik för och med unga
"Välkomna till ett nytt sätt att lyfta nyheter och viktiga samhällsfrågor tillsammans med dina elever i högstadiet och gymnasiet.
Vi utvecklar under våren 2016 ett verktyg för att eleverna själva ska kunna skapa och publicera egen journalistik på något som vi liknar vid en rikstäckande digital skoltidning."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...