Färdiga tidslinjer

då.nu
En tidslinje på svenska (Wikipedia). 

Titta och läs tusentals fascinerande tidslinjer eller skapa egna.

Storbritanniens historia 
World History Atlas & Timelines since 3000 BC

En fantastisk tidslinje. (“Histography" is interactive timeline that spans across 14 billion years of history, from the Big Bang to 2015.)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...