En komplett, gratis, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9

Matematik.fi

Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen. 
"Tack vare understöd från fonder och stipendier erbjuder vi Matematik.fi helt utan kostnad! För att använda tjänsten behövs ett Google, Facebook eller Microsoft-konto. Du behöver alltså inte bekymra dig över användarkonton eller lösenord - alla lärare och elever loggar in med konton som de redan har. "


Andra förslag
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...