Digitala post-it-lappar

Groupzap

Du kan skapa en whiteboard online och bjuda in andra. Precis som på en vanlig whiteboard kan man rita och klistra lappar. Det går också att ladda upp bilder och andra filer.

Linoit

Här kan man enkelt lägga in post-it-lappar.

Droptask

"Det finns många verktyg som kan skapa att-göra listor och bevaka dina deadlines men DropTask presenterar alla dina uppgifter tydligt och väldigt intuitivt. DropTask är gratis och du kan börja organisera dina arbetsuppgifter och projekt direkt efter du har öppnat ett konto." skriver Flexspan.

Trello 

"Nyligen blev jag introducerad för Trello, ett slags digital anslagstavla till vilken man kan lägga upp kom ihåg-kort. Genom att korten samlas på en och samma sajt blir det lättare att överblicka uppgifterna." skriver Alexandra Borg. Läs mer här.  Det finns en app också.

Padlet

Padlet är en sajt som låter dig skapa en interaktiv anslagstavla. På den här anslagstavlan kan sedan andra skriva och fästa upp små "lappar" som alla kan se direkt. Man kan även lägga in bilder, filmer, word-dokument m.m. Du kan också kopiera QR-koden till ditt Padlet och klistra in den var du vill. Det är möjligt att använda Padlet på 14 olika språk. Det finns en Padlet-app också.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...