Bästa Digitala Matte-verktygen

Matematik e-bok

Här kan ni skapa egna matematiska uppgifter och visualisera dem.

Doodl.ly

Geometri redskap

Web Equation

Desmos, Wolframalpha och handskriftsigenkänning!

Läs mer här om Desmos och här av Niclas Mörk
Grafik: Graphsketch
Grafräknare.se
Digital geobräda: Mathplayground
Digital geobräda: Mathlearningcenter
GeoGebrainstitutett program för dynamisk geometri vilket låter dig interagera med grafer och konstruktioner på ett intuitivt sätt. 
Numbas: Skapa egna matteprov.
Symbolab: (Your private math tutor, solves any math problem with steps! )
Interactivate: Interaktiva aktiviteter
ThatQuize: Skapa egna övningar
Här kan du läsa hur man kan skapa egna övningar: Pre-testing and Post-testing
Daum Equation Editor: Chrome-app.En ekvation-editor som låter dig spara direkt på Google Drive.
Textmaker: Software 

App


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...