NE-apparna

För att du ska kunna använda apparna krävs att din skola  har ett avtal med NE och att du har ett personligt konto skapat på skolan. Om skolan har tillgång till NE via internt nätverk kan du använda apparna utan att logga in.
Ordböcker
I NE:s ordboksapp får du tillgång till NE:s engelska, spanska, franska och tyska ordböcker. Ordböckerna är dubbelriktade, du kan alltså översätta såväl till som från svenska. Samtliga ordböcker i appen kan också användas offline så att du slipper koppla upp dig när du är utomlands.
Stava är speciellt framtagen i utbildningssyfte med årskurs F-3 i åtanke och kan användas av alla skolor som har tillgång till NE. Du loggar in i appen med ditt personliga konto som du skapar när du är inloggad på NE:se via skolans nätverk
Pussla är speciellt framtagen i utbildningssyfte med förskoleåldern i åtanke och kan användas av alla förskolor och skolor som har tillgång till NE.
Räkna är speciellt framtagen i utbildningssyfte med årskurs F-3 i åtanke och kan användas av alla skolor som har tillgång till NE.
Berätta med NE
Berätta är speciellt framtagen i utbildningssyfte med förskola och årskurs F-3 i åtanke och kan användas av alla förskolor och skolor som har tillgång till NE. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...