Bästa webbsidorna för statistik

Gapminder

"Gapminder är ett digitalt verktyg som presenterar globala samhällsfakta på ett nytt sätt. Med hjälp av det nedladdningsbara programmet Gapminder World kan du se sambandet mellan fattigdom, utveckling och överbefolkning i världen."

Sverige i siffror 

"Sverige i siffror innehåller statistik om det svenska samhället, baserat på behoven i kursplanen för samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet. Det ger dig som lärare möjlighet att erbjuda dina elever verktyg att själva hitta fakta, jämföra, reflektera och se sammanhang." 
Sverige i siffror för lärare på består av:


Factlab

"Mer än 20.000.000 fakta från mer än 130 olika statistiska databaser från de mest tillförlitliga källor i världen, tillsammans i en databas, ett format, en webb-applikation med verktyg för att analysera, jämföra och kombinera data som du väljer, allt gjort i önskad webbläsare. Det är factlab!"

STATISTIK för alla

I Statistik för alla 2015–2016 hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. 
 (The French Institute for Demographic Studies)
Finns roliga populations-spel: The world population and me

SVD

Så många kommer bo i Sverige i framtiden

Hur många levde i Sverige när du föddes? Och hur många är vi om tio år? SvD har byggt en tjänst som räknar på hur Sveriges befolkning förändrats från 1860 till långt in i framtiden. 
Worldometers Se hur siffrorna förändras i realtid.
WorldPopulationHistory.org
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...