Bästa "Tal till Text"-verktygen

Chrome-apps


Windows-taligenkänning 

Läs här

Tal till text i Mac

Siri på Iphone, Ipad

Google Docs

Här kan du tala in vad som ska skrivas.

APPAR

 IVOICE

Med appen  iVoice kan du  omvandla tal till digital text. Det du läser in via mikrofonen omvandlas till text. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...