Vad är makerspace?

I makerrörelsen ryms  vetenskap, ingenjörskonst, experimenterande, idéer, hantverk, fixande och uppvisningar.
"På senare år har makerkulturen har fått ett allt större genomslag och det finns numera makerspaces och hackerspaces över hela världen. Makerkulturen har sin grund i slöjd-, hantverks och gör det själv-traditionen, men går ett par steg längre och använder högteknologi som tidigare enbart varit tillgänglig för industrin. Det handlar bland annat om 3d-skrivare och laserbrännare, men också om enkortsdatorer som Arduino och Raspberry Pi, som använder öppen hård- och mjukvara. Alla som är intresserade kan lära sig mer om hur tekniken fungerar, vad den innebär och hur den kan användas för att skapa nya lösningar på praktiska problem." skriver Stefan Pålsson.
MAKER-FILOSOFI
Learning by doing, i ett socialt sammanhang
DIY (do it yourself) och DIWO (do it with others)
Kunskap utvecklad för lustens skull
Informellt lärande och inifrån-lärande
Tvärkunskap genom teknik, konst och hantverk
Mångfald i fråga om kön, ålder och etnisk bakgrund
Fri kunskap och fri tillgång till verktyg och utrustning (open source)
Återbruk, hållbarhet, miljöansvar och konstfullhet
Makers är en motkultur mot resursslöseri och överflödssamhället (källa:DFS)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...