Tre bra pedagogiska spelsajter för barn upp till 10 år

Smarty Games

Här hittar ni fantastiska spel som är pedagogiska för barn upp till 6 år. Inget konto krävs.

Primary Games

Här hittar ni många bra spel som är gratis. Ni kan bädda in spelen på era egna bloggar om ni vill. Inget konto krävs. 

upp to ten

Här finns det också många bra pedagogiska spel.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...